Chester Metal Super – 1 kg obj.č. 20.1016

Chester Metal Super  je dvousložkový epoxid –kovový kompozit, určený k profesionálním opravám kovových materiálů. Materiál obsahuje speciální pryskyřice, ocelová a otěru vzdorná plnidla vlákninová plnidla. Tmel je určený pro  renovaci  kovových extrémně namáhaných povrchů tlakem, otěrem, erozí, korozí, kavitací apod. Vytvrzený tmel dosahuje stejných funkčních vlastností jako původní kov.

     

            PŘÍKLADY POUŽITÍ :

 

 •            OPRAVY PRASKLÝCH BLOKŮ MOTORŮ A PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ
 • ·         OPRAVY SLÉVÁRENSKÝCH VAD OBECNĚ
 • ·         OPRAVY POŠKOZENÝCH POTRUBÍ, NÁDRŽÍ A TANKŮ
 • ·         OPRAVY DRÁŽEK PRO PERO
 • ·         OPRAVY ÚBYTKU MATERIÁLU OPOTŘEBOVANÝCH DÍLŮ VLIVEM KAVITACE, KOROZE APOD
 • ·         OPRAVY VENTILŮ, ŠOUPÁTEK
 • ·         OPRAVY LOŽISKOVÝCH POUZDER SKŘÍNÍ
 • ·         OPRAVY A USAZOVÁNÍ MOSTNÍCH LOŽISKOVÝCH PÁNVÍ
 • ·         VODNÍ PUMPY A OBĚŽNÁ KOLA
 • ·         OPRAVY POŠKOZENÝCH ZÁVITŮ A HŘÍDELÍ
 • ·         Atd.
Barva šedá
Měrná hmotnost 2,2 g/cm2
Poměr míšení dle objemu 2 :1
Poměr míšení dle hmotnosti 2,2 : 1
Pevnost v tlaku 146 Mpa
Pevnost na dopad 6,1 kj/m2
Teplotní odolnost za sucha – 50 až 200°C
Maximální teplota bez zátěže 250°C
Zpracovatelnost při 20°C 35 minut
Tvrdost Sh 88
Součinitel tepelné vodivosti 0,56 W/mK