Chester Metal BR – 0,4 kg obj.č. 20.1076

Chester Metal Super BR je dvousložkový epoxid –kovový kompozit, určený k profesionálním opravám kovových materiálů.  Materiál obsahuje speciální pryskyřice, ocelová a otěru vzdorná plnidla vlákninová plnidla. Tmel je určený pro  renovaci  kovových extrémně namáhaných povrchů tlakem, otěrem, erozí, korozí, kavitací apod.

Typické aplikace :
 


·         OPRAVY ODLITKŮ Z MĚDI, BRONZU A JEHO SLITIN

·         OPRAVY SLÉVÁRENSKÝCH VAD OBECNĚ

·         OPRAVY POŠKOZENÝCH ZÁVITŮ

·         RENOVACE POŠKOZENÝCH AL POVRCHŮ

·         OPRAVYY DÍLŮ Z MĚDI A JEHO SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

·         VÝPLNĚ CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU VLIVEM OPOTŘEBENÍ

Barva Bronzová
Měrná hmotnost 1,5 g/cm3
Poměr míšení dle objemu 2 :1
Poměr míšení dle hmotnosti 2,5 : 1
Pevnost v tlaku 142 MPa
Pevnost na dopad 6 kj/m2
Teplotní odolnost za sucha – 50 až 200°C
Zpracovatelnost při 20°C 20 minut
Tvrdost Sh 89
Součinitel tepelné vodivosti 0,56 W/mK