Chester Fast Cleaner F7 – 500 ml sprej obj.č. 20.9065

Chester  F7  je odmašťovací prostředek na bázi alifatických uhlovodíků určený pro precizní přípravu povrchů před aplikací tmelů , elastomerů a ochranných povlaků firmy Chester Molecular®. Účinně odstraňuje zbytky maziv , olejů , nafty, benzínu a jiných rozpouštědel používaných v údržbě, výrobě a opravárenství. Neobsahuje toxické výpary a má charakteristický zápach. Neobsahuje vodu. Po vysušení účinkuje jako dočasná ochrana proti korozi. Obsahuje aktivační složku, která přispívá k dokonalému přilnutí tmelů k opravovanému povrchu. Chester F7 lze použít i k jakémukoliv běžnému odmaštění v údržbě a výrobě..

 
Typické aplikace :
 

·         ODMAŠTĚNÍ POVRCHŮ PŘED APLIKACÍ PRODUKTŮ CHESTER PROTECTOR

·         ODMAŠTĚNÍ POVRCHŮ PŘED APLIKACÍ TMELŮ CHESTER MOLECULAR

·         ODMAŠTĚNÍ STROJŮA JEJICH ČÁSTÍ

·         ODMAŠTĚNÍ MOTORŮ, PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ

·         ODMAŠTĚNÍ LOŽISEK, ČEPŮ

 

ODMAŠTĚNÍ BRZD

Barva Čirá
Skupenství Kapalina
Měrná hmotnost 0,76 g/cm2