Zvony – průměr 200mm

Vyrábíme jako výkovek z polotovaru.