Zvony – průměr 160mm

Vyrábíme jako výkovek z polotovaru.