Zvony – průměr 120mm

Vyrábíme jako výkovek z polotovaru.